Jak se žije malotřídkám

Prodej ukončen
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Galerie


Přednášející

Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
18.05.2017

Místo konání seminářů
Microsoft, Praha 4, Vyskočilova 1561/4a

Časový harmonogram konference

Prezence - od 08:45 do 09:15 hod.
Přednášky a workshopy - 9:15 do 14:50 hod.
Podrobný program naleznete níže.

Místo konání konference

Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
Mapa místa konání zde

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR pořádá specializovanou konferenci pro malotřídky.

Specializovaná konference navazuje na úspěšnou konferenci Malotřídky 2016. Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Obecně

Vyslyšeli jsme vaše připomínky a změnili jsme místo konání konference – věříme, že ve futuristickém sídle firmy Microsoft se budete cítit příjemně.
Také jsme upravili program konference – hlavní důraz v dopoledním bloku bude na legislativní změny včetně prostoru na dotazy, které můžete posílat předem na e-mail:  rizeniskoly@wolterskluwer.cz
Programem vás provede Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK.
Na setkání s vámi se také těší Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor; Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu; Jitka Kendíková, ředitelka školy, lektorka a autorka knihy „Vademecum asistenta pedagoga“; Eva Šírová, videotrenérka a supervizorka VTI, David Borovec, Specialista na pracovní právo, advokát v AK Randl Partners, Jitka Hřebecká, ředitelka malotřídní školy, Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft, Eva Čapková Illésová, specialistka na marketing na sociálních sítích, inovace v komunikačních strategiích a řešení krizové komunikace, lektorka.

Program konference a workshopů

08:45-09:15

Prezence účastníků

09:15-09:30

Uvítání, slovo úvodem

09:30-9:45

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Zatloukal

Zjištění a doporučení z Výroční zprávy 2015/2016 a z mezinárodního šetření TIMSS 2015

Česká republika patří k zemím, které mají hustou síť škol. Dětem v předškolním vzdělávání a žákům na nižším stupni základních škol je tak umožněno vzdělávat se v místě svého bydliště. Že se rodiče nemusí obávat posílat své děti do škol v malých obcích, dokazují i data, která získává Česká školní inspekce prostřednictvím své inspekční činnosti, ale také jako realizátor mezinárodních šetření. Seznámíme vás se zjištěními, která jsou obsahem Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 a Národní zprávy TIMSS 2015.

9:45-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT, Česká školní inspekce

Školní web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Informační systém InspIS PORTÁL, který vytvořila Česká školní inspekce, plní roli multifunkčního webového portálu umožňujícího školám a školským zařízením veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech. Mimo to má však tento systém další specifickou funkčnost sloužící k vytvoření a provozování vlastní webové stránky školy prostřednictvím jednoduchého rozhraní redakčního systému, jehož obsluhu snadno ovládne i začínající uživatel ICT. Provoz systému a konkrétní webové stránky pak škola či školské zařízení využívá zcela zdarma. Není třeba řešit ani další technické a mnohdy složité náležitosti, např. registraci zvláštní domény, zajištění webhostingu apod. Cílem příspěvku je tedy seznámit zástupce malotřídních škol s možností využití tohoto systému pro tvorbu a správu jejich webových stránek.

10:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

Malotřídní základní škola optikou současné právní úpravy

Cílem příspěvku je připomenout specifika a vyčlenit nové zvláštnosti činnosti malotřídní základní školy vyplývající ze současné právní úpravy.

Obsah příspěvku je zaměřen na

 • organizaci a činnost školy související s malým počtem zaměstnanců (jednoduchá organizační struktura, malý počet vedoucích pracovníků, kumulace funkcí, sjednání více pracovněprávních vztahů, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků atd.),
 • zvláštnosti složení a činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráci se školským poradenským zařízením,
 • organizaci vzdělávání žáků (např. přestup žáků na základní školu s druhým stupněm), organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (činnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě atd.),
 • aktuality a očekávanou právní úpravu k datu konání konference.

 11:00-11:20

 

 

 

 

 

PhDr. Václav Trojan, Ph. D.

Tradiční inspirace v tekuté době

Ačkoli není konference WK věnovaná málotřídním školám letos pořádána poprvé, stále se najde řada lidí překvapených samotnou existencí těchto škol. Hovoříme o významu školy a nějak přehlížíme skutečnost, že právě model málotřídní školy může být inspirací celému vzdělávacímu systému. Pojďme se zamyslet nad tím, že tradice a ověřené postupy nejsou prázdnými slovy.

11:20-11:40 Přestávka na kávu a drobné občerstvení

11:40-12:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Borovec, Specialista na pracovní právo, advokát v AK Randl Partners

Pracovněprávní minimum

Cílem příspěvku je seznámit školy se základními principy fungování pracovněprávních vztahů. Proto se také budeme soustředit zejména na otázky uzavírání pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně souvisejících náležitostí (zajištění pracovnělékařské prohlídky, školení BOZP, seznámení s dokumentací školy a plněním dalších informačních povinností vůči zaměstnancům) a dále také skončení těchto pracovněprávních vztahů (jak z pohledu organizačních změn, tak i z pohledu porušování povinností a neuspokojivých pracovních výsledků), a to i s přihlédnutím k relativně bohaté rozhodovací soudní praxi v oblasti ukončování pracovních poměrů pedagogických pracovníků.

Prostor však bude věnován také dotazům z Vaší praxe - a může se tak stát, že se dotkneme ipravidel odměňování, rozvrhování pracovní doby nebo vyjednávání s odborovou organizací, aj.

12:40-13:00

ZMĚNA - Workshop je z důvodu velkého zájmu změněn na samostatný příspěvek konference a je tedy přesunut do hlavního sálu.


PhDr. Jitka Kendíková

ASISTENT PEDAGOGA aneb jak se žije asistentům v malotřídkách

Workshop bude věnován pracovní pozici asistenta pedagoga. Na tuto profesi se zaměří z mnoha úhlů pohledu. Pozornost bude věnována legislativě vztahující se k dané problematice, postavení asistentů ve školách, ale také otázkám financování. Velký důraz bude věnován vztahům učitel – asistent pedagoga. Ty jsou totiž klíčových prvkem ve všech školních třídách, ale v malotřídkách to platí dvojnásob. Nezapomeneme ani na příklad dobré praxe.

13:00-13:50
Přestávka na oběd + prohlídka prostor firmy Microsoft (pro zájemce)
13:50-14:10 Workshopy 1. série
14:10-14:20 přesun do jiného sálu
14:20-14:40 Workshopy 2. série

Workshopy

Nabídka workshopů:

1. PhDr. Jitka Kendíková – A jako asistent pedagoga aneb jak se žije asistentům v malotřídkách…

 • Workshop je z důvodu velkého zájmu změněn na samostatný příspěvek konference od 12:40.

2. PhDr. Eva Šírová, Ph.D – VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

 • Obsahem příspěvku je seznámení se s možností využití videozáznamů běžných školních situací pomocí metody videotrénink interakcí, která se zaměřuje na posílení a rozvoj sociálních dovedností dospělých i dětí, jejich vzájemné interakce a komunikace. Metoda videotrénink interakcí je velice šetrnou a u nás poměrně mladou metodou, která učí principům úspěšného kontaktu s lidmi a velmi efektivně pomáhá pozitivně rozvíjet a posilovat profesní a sociální dovednosti.

3. Mgr. Jitka Hřebecká – 2. STUPEŇ NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE

 • Jak vyhovět legislativě, abychom mohli?
 • Jak vyhovět rozvrhem a prostorem, abychom mohli?
 • Jak vyhovět personálně, abychom mohli?
 • Jak to všechno prožívají děti? Rodiče?

4. Ing. Karel Klatovský – MICROSOFT PRO MALOTŘÍDKY

 • Využívání technologií ve škole jde dopředu mílovými kroky. V Microsoftu pečlivě sledujeme trendy ve vzdělávání a začleňujeme je do služeb, které můžete využívat. Klademe důraz na bezpečnost, snadné a rychle používání. Ukážeme Vám, jaké nástroje jsou Vám k dispozici, co a jak můžete ihned využívat a představíme Vám, jak je možné se zapojit do komunity učitelů. Novinek, které na Vás čeká od minulé konference je totiž opravdu mnoho – od těch v operačním systému Windows, přes cloudové služby Office 365 až po kancelářské aplikace a jejich využití ve třídě.

5. Eva Čapková Illésová, M.A. – PROFIL ŠKOLY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 • Sociální sítě jsou místem, kde se komunikuje. Naučte se to jako profíci: mějte poutavé fotky a grafiku, mluvte jazykem, který se sympatický, a hlavně – bavte se s vašimi fanoušky o věcech, které je opravdu zajímají a jsou užitečné. Na workshopu se dozvíte tipy, jak na efektivní práci s profily, aby to bavilo vás i vaše fanoušky a aby vám tato práce přinášela výsledky.

Každý účastník konference může absolvovat dva workshopy - dle výběru (tj. při prezenci se zapíše na příslušný seznam.) Počet míst je omezen maximální kapacitou sálu, kde bude daný workshop probíhat. Přijďte se zapsat co nejdříve!

Více informací o lektorech

naleznete zde.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Cena a slevy

Na tuto akci se již žádné další slevy nevztahují!

Partnery konference jsou

    Výsledek obrázku pro čši

      

  

 

Reference

"Chtěla bych poděkovat všem organizátorům včerejší konference. Byl to pro mne a moji paní zástupkyni příjemně a účelně strávený den. Samozřejmě, že třešinkou na dortu bylo závěrečné vyhlášení Zlaté karabiny, ale myslím, že důležité bylo také to, jak jsme se celkově cítily. Odjížděly jsme s pocitem, že naši práci dovede někdo ocenit a věřte, že takových lidí  dnes není mnoho. Ještě jednou tedy děkuji a přeji vám všem mnoho sil stále více spokojených uživatelů vašich stránek a časopisu."
Zuzana Škapová

"... příjemná atmosféra, užitečné postřehy, nápady, informace..."
Bedřiška Frundlová

"... milá atmosféra, dobrá organizace, erudovanost, ale zároveň lidskost přdnášejících, vtip..."
Lucie Olijnyková

"... dnes jsem se v Praze zúčastnil konference Zástupce ředitele – a co ještě. Rád bych poznamenal, že jsem jel na akci s velkými očekáváními, protože vzdělávacích akcí výlučně pro zástupce ředitele není opravdu mnoho. Odborných seminářů se účastním pravidelně a jejich kvalita kolísá. Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za příjemně strávené chvíle se zajímavými lektory. Konference nabídla široké spektrum oblastí k zamyšlení a navíc se vše odehrálo ve velmi příjemném prostředí Institutu Cevro. Je těžké vybrat přednášejícího, který mě zaujal nejvíce, ale dovolím si zmínit zejména PhDr. Trojana, PhDr. Puškinovou, PhDr. Čápa, Mgr. Hřebeckého a Mgr. Chrobokovou. Ostatní řečníci se svých rolí také zhostili zodpovědně, témata zmiňovaných osobností mě však oslovila nejvíce. Jejich příspěvky byly na aktuální školská témata, přednesená se zaujetím pro věc a s jistou mírou nadsázky. Jsem rád, že jsem se konference zúčastnil. Díky pracovním povinnostem vždy pečlivě zvažuji, kam se za vzděláváním vydám, tentokrát jsem zvolil dobře. Gratuluji ke skvělé organizaci, zejména výběru panelistů a příspěvků. Jen mě mrzí, že si na nás nenašli čas zástupci ministerstva školství."
Mgr. Luděk Balcařík, ZŠ Brno, Hroznová 1

"Vítězkou druhého ročníku ankety Zlatá karabina, která hodnotí nejlepší zástupce ředitele v  České republice,se stala Milena Vincenciová ze Základní školy Bulharská. Karabina je jednoduchý nástroj, který horolezci dává pocit jistoty a bezpečí. A takovou karabinou pro ředitele škol bývají jejich zástupci. Pokud má ředitel takového zástupce, na kterého se může spolehnout, má vyhráno. Není náhodou, že anketa, která vyhlašuje nejlepší zástupce ředitelů českých škol, se jmenuje Zlatá karabina. A kdo zná Milenu Vincenciovou, která je zástupkyní na Základní škole Bulharská, není asi překvapen, že druhý ročník Zlaté karabiny vyhrála právě ona. Za městský obvod Poruba jí k tomuto úspěchu přišli popřát starosta Petr Mihálik a místostarosta Petr Zábojník."
Ing. Aleš Kazický, ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba

"Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnilo v CEVRO institutu v Praze slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina 2015. Do této soutěže nominovala ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová Mgr. Romanu Fajmonovou zástupkyni ředitelky školy ... Mgr. Romana Fajmonová v konkurenci 60 nominovaných zástupců ředitelů získala 2. místo, tedy stříbrnou karabinu. Odměnou byl poukaz na Letní školu moderních učitelů 2016, roční předplatné aplikace Magistr, roční předplatné školního informačního systému Edookit, roční předplatné časopisu Vesmír a odborné publikace..."
Mgr. Blanka Váňová, ředitelka ZŠ a gymnázium Vítkov

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.