Jak se žije malotřídkám

Microsoft, Praha 4, Vyskočilova 1561/4a

Ceny jsou včetně DPH


Přednášející

Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
18.05.2017

Místo konání seminářů
Microsoft, Praha 4, Vyskočilova 1561/4a

Časový harmonogram konference

Prezence - od 08:45 do 09:15 hod.
Přednášky a workshopy - 9:15 do 14:40 hod.
Podrobný program naleznete níže.

Místo konání konference

Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
Mapa místa konání zde

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR pořádá specializovanou konferenci pro malotřídky.

Specializovaná konference navazuje na úspěšnou konferenci Malotřídky 2016. Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Obecně

Vyslyšeli jsme vaše připomínky a změnili jsme místo konání konference – věříme, že ve futuristickém sídle firmy Microsoft se budete cítit příjemně.
Také jsme upravili program konference – hlavní důraz v dopoledním bloku bude na legislativní změny včetně prostoru na dotazy, které můžete posílat předem na e-mail:  rizeniskoly@wolterskluwer.cz
Programem vás provede Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK.
Na setkání s vámi se také těší Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor; Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu; Jitka Kendíková, ředitelka školy, lektorka a autorka knihy „Vademecum asistenta pedagoga“; Eva Šírová, videotrenérka a supervizorka VTI, David Borovec, Specialista na pracovní právo, advokát v AK Randl Partners, Jitka Hřebecká, ředitelka malotřídní školy, Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft, Eva Čapková Illésová, specialistka na marketing na sociálních sítích, inovace v komunikačních strategiích a řešení krizové komunikace, lektorka.

Program konference a workshopů

08:45-09:15 Prezence účastníků
09:15-09:30 Uvítání, slovo úvodem

09:30-10:00

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Zatloukal

Zjištění a doporučení z Výroční zprávy 2015/2016 a z mezinárodního šetření TIMSS 2015

Česká republika patří k zemím, které mají hustou síť škol. Dětem v předškolním vzdělávání a žákům na nižším stupni základních škol je tak umožněno vzdělávat se v místě svého bydliště. Že se rodiče nemusí obávat posílat své děti do škol v malých obcích, dokazují i data, která získává Česká školní inspekce prostřednictvím své inspekční činnosti, ale také jako realizátor mezinárodních šetření. Seznámíme vás se zjištěními, která jsou obsahem Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 a Národní zprávy TIMSS 2015.

10:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

Malotřídní základní škola optikou současné právní úpravy

Cílem příspěvku je připomenout specifika a vyčlenit nové zvláštnosti činnosti malotřídní základní školy vyplývající ze současné právní úpravy.

Obsah příspěvku je zaměřen na

 • organizaci a činnost školy související s malým počtem zaměstnanců (jednoduchá organizační struktura, malý počet vedoucích pracovníků, kumulace funkcí, sjednání více pracovněprávních vztahů, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků atd.),
 • zvláštnosti složení a činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráci se školským poradenským zařízením,
 • organizaci vzdělávání žáků (např. přestup žáků na základní školu s druhým stupněm), organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (činnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě atd.),
 • aktuality a očekávanou právní úpravu k datu konání konference.

 11:00-11:20

 

 

 

 

 

PhDr. Václav Trojan, Ph. D.


Tradiční inspirace v tekuté době

Ačkoli není konference WK věnovaná málotřídním školám letos pořádána poprvé, stále se najde řada lidí překvapených samotnou existencí těchto škol. Hovoříme o významu školy a nějak přehlížíme skutečnost, že právě model málotřídní školy může být inspirací celému vzdělávacímu systému. Pojďme se zamyslet nad tím, že tradice a ověřené postupy nejsou prázdnými slovy.

11:20-11:40 Přestávka na kávu

11:40-12:40

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Borovec, Specialista na pracovní právo, advokát v AK Randl Partners

Pracovněprávní minimum

Cílem příspěvku je seznámit školy se základními principy fungování pracovněprávních vztahů. Proto se také budeme soustředit zejména na otázky uzavírání pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně souvisejících náležitostí (zajištění pracovnělékařské prohlídky, školení BOZP, seznámení s dokumentací školy a plněním dalších informačních povinností vůči zaměstnancům) a dále také skončení těchto pracovněprávních vztahů (jak z pohledu organizačních změn, tak i z pohledu porušování povinností a neuspokojivých pracovních výsledků), a to i s přihlédnutím k relativně bohaté rozhodovací soudní praxi v oblasti ukončování pracovních poměrů pedagogických pracovníků.

Prostor však bude věnován také dotazům z Vaší praxe - a může se tak stát, že se dotkneme ipravidel odměňování, rozvrhování pracovní doby nebo vyjednávání s odborovou organizací, aj.

12:40-13:10 Workshopy 1. série
13:10-13:50 Přestávka na oběd
13:50-14:10 Workshopy 2. série
14:10-14:40 Workshopy 3. série

Workshopy

Vybrat si můžete 3 z 5 nabízených:

1. PhDr. Jitka Kendíková – A jako asistent pedagoga aneb jak se žije asistentům v malotřídkách…

Workshop bude věnován pracovní pozici asistenta pedagoga. Na tuto profesi se zaměří z mnoha úhlů pohledu. Pozornost bude věnována legislativě vztahující se k dané problematice, postavení asistentů ve školách, ale také otázkám financování. Velký důraz bude věnován vztahům učitel – asistent pedagoga. Ty jsou totiž klíčových prvkem ve všech školních třídách, ale v malotřídkách to platí dvojnásob. Nezapomeneme ani na příklad dobré praxe.

2. PhDr. Eva Šírová, Ph.D – VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

 • Obsahem příspěvku je seznámení se s možností využití videozáznamů běžných školních situací pomocí metody videotrénink interakcí, která se zaměřuje na posílení a rozvoj sociálních dovedností dospělých i dětí, jejich vzájemné interakce a komunikace. Metoda videotrénink interakcí je velice šetrnou a u nás poměrně mladou metodou, která učí principům úspěšného kontaktu s lidmi a velmi efektivně pomáhá pozitivně rozvíjet a posilovat profesní a sociální dovednosti.

3. Mgr. Jitka Hřebecká – 2. STUPEŇ NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE

 • Jak vyhovět legislativě, abychom mohli?
 • Jak vyhovět rozvrhem a prostorem, abychom mohli?
 • Jak vyhovět personálně, abychom mohli?
 • Jak to všechno prožívají děti? Rodiče?

4. Ing. Karel Klatovský – MICROSOFT PRO MALOTŘÍDKY

 • Využívání technologií ve škole jde dopředu mílovými kroky. V Microsoftu pečlivě sledujeme trendy ve vzdělávání a začleňujeme je do služeb, které můžete využívat. Klademe důraz na bezpečnost, snadné a rychle používání. Ukážeme Vám, jaké nástroje jsou Vám k dispozici, co a jak můžete ihned využívat a představíme Vám, jak je možné se zapojit do komunity učitelů. Novinek, které na Vás čeká od minulé konference je totiž opravdu mnoho – od těch v operačním systému Windows, přes cloudové služby Office 365 až po kancelářské aplikace a jejich využití ve třídě.

5. Eva Čapková Illésová, M.A. – PROFIL ŠKOLY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 • Sociální sítě jsou místem, kde se komunikuje. Naučte se to jako profíci: mějte poutavé fotky a grafiku, mluvte jazykem, který se sympatický, a hlavně – bavte se s vašimi fanoušky o věcech, které je opravdu zajímají a jsou užitečné. Na workshopu se dozvíte tipy, jak na efektivní práci s profily, aby to bavilo vás i vaše fanoušky a aby vám tato práce přinášela výsledky.

Více informací o lektorech

naleznete zde.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Cena a slevy

Na tuto akci se již žádné další slevy nevztahují!

Partnery konference jsou

    Výsledek obrázku pro čši

      

 

 

     


 

Galerie

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.