Akce

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji
Co je WK eReader?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je WK eReader?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
Řízení školy

Datum vydání
9/2015

Vazba
vázaná

Počet stran
252

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7478-898-7

ISBN
978-80-7478-899-4

ISBN
978-80-7478-898-7

Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a práva, vyžaduje interdisciplinární přístup, který v současnosti patrně nejlépe aplikuje tzv. sociální andragogika.

Čtenáři se seznámí s technikami a metodami mediace a s praktickým neformálním a strukturovaným procesem řešení konfliktů v řadě zemí. Mediátor je představen jako nestranná osoba pomáhající sporným stranám formou vyjednávání nalézt řešení v jejich sociálně a právně složité situaci. Mediátora publikace vnímá jako nezávislého odborníka na efektivní vyjednávání a komunikaci.


Řekli o knize

Musím konstatovat, že přes značný rozsah teoretických východisek a témat, které souvisejí s problematikou mediace a probace, se autoru podařilo zpracovat text jako kompaktní celek s potřebnými přesahy do disciplín pomáhajících profesí.

 PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA
Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Autor knihy vychází z obecných křesťanských a filozofických principů restorativní justice, sociální andragogiky a nových metod sociální práce. Text monografie je vhodně strukturován, jednotlivá témata na sebe dobře navazují. Doplněn o řadu příkladů z praxe a rovněž výsledky vybraných výzkumných šetření tak představuje kompaktní odborný text.

PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
Česká andragogická společnost


Autor ve své publikaci odkrývá široké možnosti alternativního řešení sporů a alternativních trestů a pohledem do historie dokazuje, jak jsou tato témata v současnosti aktuální. Změny v komunikaci a změny práce s konfliktem se prosazují jak v zahraničí, tak pomalu i u nás. Věřím, že tento text podpoří studenty i laické čtenáře k postupné proměně mezilidských vztahů.

Mgr. Irena Stejskalová
mediátorka, lektorka