Doprava

Komentáře k předpisům

 • Budapešťská dohoda o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI). Sdělení ministerstva zahraničních věcí (32/2006 Sb. m.s.) - J. Lojda
 • Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)  a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COFIT. Vyhláška ministra zahraničních věcí (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb. m.s, aktuálním znění viz sdělení 65/2015 Sb.)  - J. Lojda - průběžná aktualizace titulu
 • Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.) - J. Lojda - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) - J. Lojda - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) - P. Bušta/ J. Kněžínek/A. Seidl -průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.) - J. Lojda -průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.) - P. Bušta/J.Kněžínek


doprava

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací

Monografie

 • Drogy v dopravě - M. Blažejovský
 • Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) - B. Poláček
 • Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C.Železniční právo, D. Námořní právo) - B. Poláček
 • Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E.Silniční právo, F. NMultimodální právo) - B. Poláček
 • Právní civilního letectví - T. Smejkalová/L. Pichlerová
 • Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání - Nakladatelství Leges -J. Krofta
 • Smlouvy o přepravě osoby v novém soukromém právu - O. Frinta
 • Vybrané otázky z přepravy a zasilatelství - Právo prakticky - P. Sedláček / M. Florián

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Doprava: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
info pravyPro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019