Duševní vlastnictví

Komentáře k předpisům

 • Autorský zákon (121/2000 Sb.) - I. Holcová / V. Křesťanová a kolektiv - postupně zařazujeme
 • Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) - P. Koukal
 • Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) - P. Koukal a kolektivduševní vlastnictví

Komentované vzory smluv a podání

 • Autorské právo

Monografie

 • Autorské právo a práva souvisejícící - Nakladatelství Leges - J. Srstka kolektiv
 • Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový úřad - J. Kratochvíl / L. Jakl
 • Fotografie a právo - Nakladatelství Leges - M. Valoušek
 • Internet, informační společnost a autorské právo - A. Andruško
 • Limity autorskoprávní ochrany - Nakladatelství Leges - J. Prchal
 • Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené  právní tradice -  M. Machů / E. Adlerová
 • Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla - P. Koukal
 • Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích - E. Adlerová/M. Machů/A. Pecková
 • Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví - M. Boháček / M. Machů
 • Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana - H. Kelblová

Ostatní obsah věnovaný duševnímu vlastnictví naleznete také ve specializacích Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I a II.

 Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Duševní vlastnictví: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 20189