Elektronické komunikace a IT

Komentáře k předpisům

 • Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) - Z. Chudomelová / Š. Němečková / M. Beran / V. Jadrný / J. Novák - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) - Nakladatelství Linde - P. Mates / T. Nielsen / Z. Vaníček titulu
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) - M. Maisner / B. Vlachová - průběžná aktualizace titulu

Monografie

 • Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí - Nakladatelství Leges - E. Fialová
 • Elektronické dokumenty v právní praxi - Nakladatelství Leges - T. Lechner
 • Elektronické právní jednání - V. Kment
 • Kyberkriminalita - A. Završnik
 • PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy - nová pravidla elektronické komunikace - Nakladatelství Grada - L. Nezmar
 • Právo informačních technologií - R. Polčák a kolektiv
 • Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků - M. Koščík/R. Polčák/M. Myška/J. Harašta
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe - Nakladatelství Grada - L. Nezmar

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Elektronické komunikace a IT: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019