Energetika

Komentáře k předpisům

  • Energetický zákon (458/2000 Sb.) - K. Eichlerová/J. Handrlica/M. Jasenský/J. Kořán/V. Košťál/D. Plášilová/P. Zákoucký
  • Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.) - P. Holub/A. Chamrád

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Energetika: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2018