Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry

Komentáře k předpisům

 • Zákon o bankách (21/1992 Sb.) - P. Liška a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.) - T. Rýdl / J. Barák / L. Saňa /P. Výborný
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) - J. Šovar a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) - J. Beran / T. Nýdrle / D. Strnadel
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) - A. Králík a kolektiv

Vybraná judikatura

 • Kapitálový trh

Monografie

 • Akciové investice - Nakladatelství Grada -  D. Gladiš
 • Bankovní obchody - P. Liška / Š. Elek / K. Marek
 • Dohled nad finančním trhem a jeho integrace - Právo prakticky - M. Janovec
 • Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady - Nakladatelství Grada - A. Knápková a kolektiv
 • Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi - Nakladatelství Grada - P. Růčková
 • Finanční trhy - Nakladatelství Grada - O. Rejnuš
 • Finanční crowdfunging - L. Němec/J. Zahránková
 • Investování na kapitálových trzích. 3. vydání - J. Veselá
 • Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí - M. Hrdý/B. Hamplová
 • Teorie finančního práva a finanční vědy - M. Karfíková a kolektiv
 • Teoretické a legislativní základy cenných papírů - J. Pauly
 • Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku - P. Liška

Vaše měsíční náklady: 499 Kč
Roční předplatné specializace Finanční právo - banky, fondové podnikání a cenné papíry : 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2018