Horní právo

Komentáře k předpisům

  • Horní zákon (44/1988 Sb.) - O. Vícha - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) - V. Kalvodová / J. Kuchta / P. Škvain
  • Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (61/1988 Sb.) - O. Vícha

horní právo

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Horní právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2018