Insolvence

Komentáře k předpisům

  • Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) - J. Kozák / J. Brož / A. Dadam / A. Stanislav/ Z. Strnad/ L. Zrůst / M. Žižlavský / L. Pachl - průběžná aktualizace titulu
  • Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) - Nakladatelství Leges - J. Maršíková a kolektiv
  • Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) - J. Kozák / A. Stanislav - průběžná aktualizace titulu

insolvence

Komentované vzory smluv a podání

  • Insolveční právo

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení - F. Kučera
  • Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání - Z. Krčmář

Monografie

  • Insolvence prakticky - Právo prakticky - J. Kozák / R. Čujan / K. Hašová / A. Sigmund / P. Veselý / L. Zrůst
  • Insolvenční právo, 2. doplněné vydání - T. Richter
  • Insolvenční správce - Z. Šnoblová / V.Němčák
  • Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - příručka zejména pro neprávníky, 3. vydání - Nakladatelství Linde - J. Maršíková

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Insolvence: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019