Mediální právo

Komentáře k předpisům

  • Tiskový zákon (46/2000 Sb.) - A. Rozehnal - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) - A. Rozehnal- průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o České televizi (483/1991 Sb.) - A. Rozehnal
  • Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.) - A. Rozehnal
  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) - A. Rozehnal- průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o regulaci reklamy a změna a doplnění zákona (468/1991 Sb., 40/1995 Sb.) - A. Rozehnal- průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) - A. Rozehnal- průběžná aktualizace titulu

Monografie

  • Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií - Nakladatelství MUNI - L. Kováčová a kolektiv 

Vaše měsíční předplatné: 166 Kč
Roční předplatné specializace Mediální právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019