Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I

Komentáře k předpisům

 • Občanský zákoník (89/2012 Sb.) - J. Švestka /J. Dvořák /J. Fiala a kolektiv
 • Občanský zákoník (40/1964 Sb.- zrušeno) - J. Fiala / M. Kindl a kolektiv
 • Katastrální zákon (256/2013 Sb.)- E. Barešová /  I. Bláhová / P. Doubek / B. Janeček / L. Nedvídek / H. Šandová
 • Katastrální zákon (256/2013 Sb.) - Praktický komentář - D. Šustrová / P. Borovička / J. Holý
 • Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybrano judikaturou (256/2013 Sb.) - Nakladatelství Linde - P. Janků / P. Vrcha / D. Šustrová
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - M. Pauknerová / N. Rozehnalová /M. Zavadilová a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) - Nakladatelství Leges - P. Dobiáš/M. Hálová/Z. Kovařík a kolektiv
 • Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - J. Kotásek - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) - M. Macela a kolektiv
 • Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) - J. Čáp / P. Schödelbauerová
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Komentované vzory smluv a podání

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Směnečné právo

Vaše měsíční náklady: 666 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I: 7 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
info pravyPro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019