Občanské právo procesní

Komentáře k předpisům

 • Exekuční řád (120/2001 Sb.) - S. Molák a kolektiv
 • Exekuční řád (120/2001 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) - P. Lavický
 • Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských "Brusel II bis" (2201/2003/ES) - M. Zavadilová
 • Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí "Brusel I" (44/2001/ES) - M. Kasíková / P. Šuk
 • Notářský řád (358/1992 Sb.) - J. Kožiak a kolektiv
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb. - Soudcovský komentář (původně nakladatelství HBT) -  J. Jirsa a kolektiv - průběžné aktualizace
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) - nakladatelství Wolters Kluwer -  L. David/F.Ištvánek/N. Javůrková/M. Kasíková/P. Lavický a kolektiv
 • Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Zákon o mediaci (202/2012) - T. Horáček / M. Olík / M. Svatoš
 • Zákon o mediaci (202/2012) - Nakladatelství Leges - J. Grygar
 • Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.) - J. Grygar
 • Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů (131/2002 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv
 • Zákon o soudních poplatcích a předpisy související (549/1991 Sb.) - J. Večeřa - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb) - Praktický komentář -  R. Valešová/J. Hradil - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) -  Praktický komentář -P. Lavický a kolektiv
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) - Soudcovský komentář - (dříve nakladatelství HBT) - J. Jirsa a kolektiv
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních - komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.) - Nakladatelství Leges - A. Macková/L. Muzikář a kolektiv
 • Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (119/2001 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání

 • Exekuce
 • Občanské právo procesní

Vybraná judikatura

 • Kompendium judikatury / EXE. I - Odpovědnost soudního exekutora za škodu
 • Kompendium judikatury / EXE. II - Exekuční titul
 • Kompendium judikatury / EXE. III - Odměna exekutora a náhrada škody
 • Kompendium judikatury / EXE. IV - Způsoby realizace exekuce
 • Kompendium judikatury / EXE. V - Exekuční proces
 • Vybraná judikatura ve věcech: civilního řízení s mezinárodním prvkem, dokazování, mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, nákladů řízení, předběžných opatření, rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání, soudních poplatků, výkonů rozhodnutí a exekuce, vyúčtování služeb advokátem.
 • Vybraná judikatura: poučovací povinnost soudů a koncentrace řízení, žaloba, její náležitosti a vady

Monografie

 • Náklady občanského soudního řízení a rovný přítp účastníků ke spravedlnosti - J. Hurdík ml.
 • Odůvodnění civilního rozsudku - Nakladatelství Leges - P. Vrcha
 • Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - Právo prakticky - L. Čuhelová-
 • Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora - Právo prakticky R. Brzobohatý/ L. Poláková / T. Horáček
 • Soudní exekuce - J. Wolfová/ M. Štika

Vaše měsíční náklady: 666 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo procesní: 7 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019