Pohřebnictví

Komentáře k předpisům

 • Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) - P. Vetešník / E. Stránská / L- Šejvl
 • Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) - P. Vetešník / E. Stránská / L- Šejvl

Časopisy

 • Acta MUP
 • Aplikace práva
 • Bulletin advokacie
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • The Lawyer Quarterly
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky
 • Revue pro právo a technologie
 • Soudce
 • Správní právo
 • Právo a bezpečnost
 • Komorní listy

Monografie

 • Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tz. sociální pohřby - J. Šejvl
 • Anglicko-český právnický slovník - J. Oherová

Roční předplatné specializace Pohřebnictví : 390 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce systému ASPI