Pojišťovnictví

Komentáře k předpisům

  • Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) - V. Přikryl/J. Čechová - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) - K. Kazdová/P.Kazda - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) - P. Bušta/V. Přikryl

pojišťovnictví

Časopisy

  • Pojistný obzor
  • Pojistné rozpravy

Komentované vzory smluv a podání

  • Pojišťovnictví

Monografie

  • Finanční řízení komerčních pojišťoven - Nakladatelství Grada - E. Vávrová
  • Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (vybrané kapitoly) - Nakladatelství Leges - P. Dobiáš

Vaše měsíční náklady: 58 Kč
Roční předplatné specializace Pojišťovnictví: 690 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019