Právní a judikatorní časopisy

  • Jurisprudence (recenzovaný časopis)
  • Soudní judikatura
  • Judikatura Evropského soudního dvora
  • Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

 

 

Vaše měsíční náklady: 416 Kč
Roční předplatné specializace Právní a judikatorní časopisy: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019