Právo obchodních korporací I

Komentáře k předpisům

  • zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) - J. Lasák / J. Pokorná / Z. Čáp / T. Doležil a kolektiv
  • Zákon o přeměnách obchodních korporací a družstev (125/2008 Sb.) - Praktický komentář - J. Šafránek / L. Lastovičková / T. Podškubka / J. Hlaváč / L. Pěsna
  • Obchodní zákoník (513/1991 Sb., zrušeno 89/2012 Sb.) - J. Pokorná / Z. Kovařík / Z. Čáp a kolektiv
  • Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.) - J. Lasák / P. Vybíral / L. Jemelka / J. Kotásek / L. Němec a kolektiv
  • Zákon o státním podniku (77/1997 Sb.) - J. Dědič / J. Guričová / J. Kříž / J. Lasák / J. Porod
  • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) - P. Hampel / I. Walder - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) - Praktický komentář - P. Lavický a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání

  • Bytová družstva
  • Právo obchodních korporací

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Právo obchodních korporací I: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019