Rozhodčí řízení

Komentáře k předpisům

  • Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR - M. Maisner / V. Trapl
  • Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.) - Ľ. Mičinský / M. Maisner a kolekti
  • Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994) - M. Olík/M. Maisner/R. Pokorný/P. Málek/ M.Janoušek - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - (216/1994 Sb.) - nakladatelství Linde - L. Lisse

ASPI Navigátor

Komentované vzory smluv a podání

  • Rozhodčí řízení - ROWAN LEGAL
  • Rozhodčí řízení - AK Sabotinov, Sabotinova s.r.o./ V. Syruček

Monografie

  • Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku - N. Rozehnalová

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení

Speciální databáze

  • Soubor nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR - Aktualizovaný soubor nejdůležitějších a zásadních nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR vybíraný právníky Rozhodčího soudu

Vaše měsíční náklady: 191 Kč
Roční předplatné specializace Rozhodčí řízení: 2 290 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019