Školství

Komentáře k předpisům

 • Školský zákon (561/2004 Sb.) - P. Katzová
 • Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) - Praktický komentář - V. Pilík / M. Kostková / M. Ventluková - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) - H. Poláková
 • Zákon o uznávání výsledku dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) - J. Fiala
 • Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení (109/2002 Sb.) - A. Křístek

Časopisy

 • Řízení školy
 • Školní poradenství v praxi
 • Speciál pro školní družiny
 • Speciál pro školní jídelny
 • Speciál pro MŠ
 • Speciál pro ZUŠ
 • Speciál pro střední školy

Monografie

 • 55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům - V. Trojan
 • Jak úspěšně řídit mateřskou školu, 3. vydání - Z. Syslová a kolektiv
 • Kompetence řídících pracovníků ve školství - I. Lhotková / V. Trojan / J. Kitzberger
 • Pedagogický proces a jeho řízení, 2. vydání - V. Trojan
 • Personalistika v řízení školy, 2.vydání -  M. Šikýř / D. Borovec / L. Lhotková
 • Právo pro ředitele škol v kostce - M. Puškinová
 • Proměna mateřské školy v učící se organizaci - Z. Syslová a kolektiv
 • Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání - I.Lhotková /I. Šnýdrová / M. Tureckiová
 • Segregace, rovná vzdělávací příležitost a závazky státu - D. Jílek / J. Větrovský / K. Šmigová
 • Správní řízení  v praxi škol a školských zařízení - M. Puškinová
 • Vedení lidí ve školách a školských zařízeních, 2. vydání - I. Trojanová
 • Zástupce ředitel aneb Život mezi mlýnskými kameny - V. Trojan / I. Trojanová / M. Puškinová

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti školství

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Školství : 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019