Spotřebitelské právo

Komentáře k předpisům

  • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) - N. Klabusayová - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) - B. Vítová- průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) - L. Vacek
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) - N. Klabusayová- průběžná aktualizace titulu


spotřebitelské právo

Monografie

  • Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů - Právo prakticky - E. Večerková / J. Pokorná / J. Dudová / T. Lavická
  • Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví (Tato monografie je součástí ASPI) - E. Večerková / M. Selucká a kolektiv
  • Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva - B. Vítová

Vaše měsíční náklady: 163 Kč
Roční předplatné specializace Spotřebitelské právo: 1 950 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2018