Správní právo - obecné předpisy

Komentáře k předpisům

 

 • Kontrolní řád (255/2012 Sb.) - O. Dvorská - průběžná aktualizace titulu
 • Kontrolní řád (255/2012 Sb.) Praktický komentář - J. Jelínková - průběžná aktualizace titulu
 • Soudní řád správní (150/2001 Sb.) - Z. Kühn / T. Kocourek / P. Mikeš / K. Černín / F. Dienstbier / O. Kadlec / K. Beran
 • Soudní řád správní (150/2001 Sb.) - Nakladatelství Leges - L. Potěšil/V. Šimíček
 • Správní řád - poznámkové vydání (500/2004 Sb.) - J. Hrabák - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) - O Závodský / M. Svoboda
 • Zákon o některých přestupcích (215/2016 Sb.) - Praktický komentář - J. Strakoš
 • Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) - T. Koucká Höfferová / M. Kala /J. Krůta / F. /Púry / R. Suchánek - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (220/2016 Sb.) - D. Bohadlo, J. Brož, S. Kadečka, P. Průcha, F. Rigel, V. Štastný - průbžná aktualizace titulu
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (220/2016 Sb.) - Nakladatelství Leges - M. Ondrušová, R. Ondruš, P. Vytopil
 • Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) - F. Ištvánek / P. Simon / F. Korbel - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) - J. Dvořák, J. Chrobák
 • Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.) - L. Potěšil / I. Pařízková 
 • Zákon o střetu zájmů(159/2006 Sb.) - Praktický komentář - P. Pospíšil/V. Těžký / M. Jantoš
 • Zákon o státní službě (106/1999 Sb.) - J. Pichrt a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) - Praktický komentář - J. Jelínková / M. Tuháček

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím - D. Vávra

Unikátní interaktivní průvodce postupy zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)
Přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a praktický komentář srozumitelně vysvětluje zásadní postupy související s procesy zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zařazené postupy:

 • Řízení žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (vzorová žádost)
 • Nedostatečně identifikovaný žadatel
 • Nesrozumitelná žádost
 • Žádost mimo působnost povinného subjektu
 • Nečinnost povinného subjektu
 • Hrazení nákladů
 • Vyřízení žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Odvolání podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytnutí informace o platech zaměstnanců a zaměstnankyň

Vybraná judikatura

 • Přehled judikatury k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci, vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektů
 • Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem ČR, odpovědnosti státu za nesprávný výkon státní moci, práva na informace, správního trestání, voleb, referend a politických stran

Meritum

 • Správní řád 2016  - A. Kliková / P. Průcha / S. Kadečka a kolektiv

Monografie

 • Doručování ve správním řízení - T. Drábková
 • Odpovědnost státu za výkon veřejné moci - Nakladatelství Leges - P. Mates, J. Severa
 • Principy dobré správy - K. Černín
 • Řádné opravné prostředky ve správní řízení (podle správního řádu a stavebního zákona) - Nakladatelství Leges - P. Mates / M. Kopecký
 • Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - R. Michálek
 • Správní věda. Teorie veřejné správy - D. Hendrych a kolektiv
 • Velký německo-český slovník pro veřejnou správu - Nakladatelství Leges - A. Kaňa / F. Schnabel
 • Vyvlastnění z environmentálních důvodů (Nakladatelství MUNI) - J. Hanák

Vaše měsíční náklady: 583 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo - obecné předpisy: 6 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019