Správní právo - samospráva

Komentáře k předpisům

 • Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.) - M. Děvěrová / T. Havel / R. Mařík / M. Jordán - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o krajích (129/2000 Sb.) - R. Cogan - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) - V. Těžký / M. Jantoš / K. Siuda - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) - M. Kopecký
 • Zákon o obcích (128/2000 Sb.) - M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan /J. Janeček - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.)- P. Šebesta - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) - M. Černínová /K. Černín / M. Tichý - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) - L. Jemelka / J. Břeň
 • Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) - Praktický komentář - K. Jamborová / J. Potěšil
 • Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) - L. Jemelka / J. Břeň
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) - F. Rigel a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) - L. Jemelka /J. Břeň
 • Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) - E. Janečková / P. Mach - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) - K. Pondělíčková / V. Štastný - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) - P. Rubeš - průběžná aktualizace titulu

Komentované vzory smluv a podání

 • Samospráva

Meritum

 • Příspěvkové organizace 2019, 2018, 2017,2016,2015,2014,2013, 2012, 2011, 2010,2009, 2008,2007, 2006
  - D. Prokůpková / Z. Morávek

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Monografie

 • Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe - Nakladatelství Grada - R. Provazníková
 • Jak úspěšně řídit obec a region - Nakladatelství Grada - M. Pavlík
 • Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství - P. Studnička a kolektiv
 • Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti - V. Krbová
 • Právnické osoby obcí a krajů - P. Pospíšil a kolektiv
 • Právní postavení obcí a krajů- základy komunálního práva - M. Kopecký
 • Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí - V. Prokop / J. Stejskal
 • Rozpočtový proces obcí - L. Sedmihradská
 • Strategické plánování ve veřejné správě - L. Krbová
 • Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance - J. Peková / J. Kadeřábková
 • Veřejná podpora v příkladech a poznámkách - Právo prakticky - M. Kincl

Vaše měsíční náklady: 583 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo - samospráva: 6 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019