Správní právo - zvláštní předpisy

Komentáře k předpisům

 • Knihovní zákon (257/2001 Sb.) - T. Danielisová
 • Krizový zákon (240/2000 Sb.) - J. Vaníček / O. Odehnal
 • Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) - J. Staněk - průběžná aktualizace titulu - průběžná aktualizace titulu
 • Plemenářský zákon (154/2000 Sb.) - M. Hůlová průběžná aktualizace titulu
 • Veterinární zákon (166/1999 Sb.) - M. Skřivánková / J. Váňa / M. Morkus / M. Bařtipán / T. Sýkora / J. Kašpar / J. Zezulčík / A. Jáklová / T. Jírů
 • Zákon o azylu (325/1999 Sb.) - D. Kosař / P. Molek / V. Honusková / M. Jurman / H. Lupačová
 • Zákon o azylu (325/1999 Sb.)- Praktický komentář - V. Votočková /N. Chmelíčková - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) - B. Petr a kolektiv
 • Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) - P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.) - L. Buzek
 • Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) - A. Šíma - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2006 Sb.) - D. Vlasák
 • Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) - P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) - A. Chamráthová
 • Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) - T. Rada / J. Tkáčiková / O. Kunc
 • Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.) - E. Barešová
 • Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) - M. Müller/ E. Barešová

Monografie

 • Povinnost obce zajistit pohřbená aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání - J. Šejvl
 • Právní aspekty hazardních her - K. Kramář / J. Rajchl / J. Malíř
 • Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz - Právo prakticky - J. Dvořák
 • Spisová služba - Nakladatelství Leges - M. Kunt/J. Malíř
 • Teorie a praxe veřejných služeb - J Stejskal / H. Kuvíková / B. Mikušová Měricková / V. Linhartová
 • Vstup cizince na území státu - P. Pořízek
 • Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru - J. Vodáková a kolektiv

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo - zvláštní předpisy: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019