Stavebnictví

Komentáře k předpisům

 • Stavební zákon (183/2006 Sb.) - S. Malý
 • Stavební zákon (183/2006 Sb.) - Nakladatelství Leges - P. Průch/H. Gregová a kolektiv
 • Stavební zákon (183/2006 Sb.)- Praktický komentář - E. Vávrová / K. Černín / V. Doležalová / P. Humlíčková /M. Knecht / D. Konečná / V. Zahumenská
 • Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) - J. Varhaník / S. Malý - Průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) - Praktický komentář - M. Zídek / M. Tupý / J. Klusoň
 • Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (360/1992 Sb.)
  - J. Plos

Komentované vzory smluv a podání

 • Památková péče
 • Stavební řízení

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti stavebního  práva

Monografie

 • Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání - L. Klee
 • Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání - L. Klee
 • Stavební smluvní právo - L. Klee
 • Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením  na otázky aktivní legitimace - V. Zahumenská / J. Benák
 • Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo - Právo prakticky - A. Bányaiová
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy - M. Mareš / A. Bernardinová (tato monografie je součástí ASPI)

Vaše měsíční náklady: 208 Kč
Roční předplatné specializace Stavebnictví: 2 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolitujte si KATALOG ASPI 2018