Stavovské předpisy pro advokáty

Komentáře k předpisům

  • Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku - D. Kovářová / T. Sokol
  • Vyhláška o advokátním taritu  (177/1996 Sb.) - D. Kovářová a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.) - D. Kovářová / K. Havlíček / R. Němec / T. Sokol / J. Syka / D. Uhlíř / M. Žižlavský - průběžná aktualizace titulu

Stavovské předpisy pro advokáty

Monografie

  • Právnický stav a právnická profese v minulosti - M. Kindl / M. Skřejpek a koletiv
  • Shrnutí předpisů o advokacii - Právo prakticky - M. Pelikán

Vaše měsíční náklady: 83 Kč
Roční předplatné specializace Stavovské předpisy pro advokáty: 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019