Stavovské předpisy pro soudnictví

Komentáře k předpisům

  • Zákon o soudech a soudcích /6/2002 Sb.) - J. Grygar - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.) - J. Grygar

Stavovské předpisy pro soudnictví

Časopisy

  • Soudce

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců

Monografie

  • Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky - D. Kosař / T. Papoušková
  • Klíč k soudní síni - J. Jirsa / L. Vávra / P. Meduna / K. Janek / K. Havlíček
  • Soudní dohled - R. Visinger
  • Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy) - M. Princ
  • Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace - Nakladatelství Leges - J. Ondřejková
  • Znalectví - L. Křístek

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Stavovské předpisy pro soudnictví: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019