Trestní právo I

Komentáře k předpisům

 • Trestní řád (141/1961 Sb) - A. Draštík / J.Fenyk a kolektiv
 • Trestní zákoník (40/2009 Sb.) - A. Draštík a kolektiv- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) - M. Kubíček / P. Polák- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) -J. Mahdalíčková- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - průběžná aktualizace titulu
  (253/2008 Sb.) - J. Béreš / M. Katolická
 • Zákon o obětech trestných činnů (45/2013 Sb.) - T. Durdík/L. Háková/L. Čírtková/P. Vitoušová- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení pro nim (418/2011 Sb.) - J. Fenyk / L. Smejkal - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.) - Praktický komentář - L. Trešlová / I. Škrobák 

Komentované vzory smluv a podání

 • Trestní právo

Vaše měsíční náklady: 416 Kč
Roční předplatné specializace Trestní právo I: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 20189