Trestní právo II

Komentáře k předpisům

 • Trestní řád (141/1961 Sb) - A. Draštík / J.Fenyk a kolektiv
 • Trestní zákoník (40/2009 Sb.) - A. Draštík a kolektiv- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) - M. Kubíček / P. Polák- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) -J. Mahdalíčková- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - průběžná aktualizace titulu
  (253/2008 Sb.) - J. Béreš / M. Katolická
 • Zákon o obětech trestných činnů (45/2013 Sb.) - T. Durdík/L. Háková/L. Čírtková/P. Vitoušová- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení pro nim (418/2011 Sb.) - J. Fenyk / L. Smejkal - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.) - Praktický komentář - L. Trešlová / I. Škrobák

Komentované vzory smluv a podání

 • Trestní právo

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech
 • Vybraná judikatura ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců
 • Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti majektu - krádež, podvod, zpronevěra, trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I a II,trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana

Časopisy

 • Trestní právo (recenzovaný časopis)
 • Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)

Monografie

 • Dokazování v přípravném řízení - Nakladatelství Leges - M. Fryšták/P.Polišenská
 • Identifikační genetika v právní praxi - Právo prakticky - J. Kožina
 • Kriminologické možnosti riesenia domáceho nasilia -  P. Polák a kolektiv
 • Lichva: trestný čin a společenský jev - L. Koudelka
 • Odklony v trestním řízení - J. Zůbek
 • Postavení úřední osoby v trestním právu - M. Fryšták a kolektiv
 • Právní aspekty sebeobrany - E. Janečková
 • Přiměřenost trestní sankce k majetku pachatele - J. Drápal
 • Rekognice - K. Janulková
 • Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních - R. Visinger
 • Trest odnětí svobody a jeho výkon - V. Kalvodová

Vaše měsíční náklady: 749 Kč
Roční předplatné specializace Trestní právo II: 8 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce  ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019