Ústavní právo

Komentáře k předpisům

 • Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) - J. Šamánek / V. Kvasnicová a kolektiv - průběžná aktualizace titulu
 • Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) - J. Kněžínek- průběžná aktualizace titulu
 • Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) - E. Wagnerová / V. Šimíček / T. Langášek / I. Pospíšil a kolektiv
 • Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) - Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová / M. Matiaško
 • Ústava ČR  (1/1993 Sb.) - P. Rychetský a kolektiv
 • Ústava ČR  (1/1993 Sb.) - Nakladatelství Linde - V. Šimíček / J. Filip/P. Molek/L. Bahý'ĺová/M. Podhrázný/R. Suchánek / L. Vyhnánek
 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.)  - P. Rychetský a kolektiv
 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.) -  M. Mareš / D. Novák - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb.) - D. Kryska/J. Větrovský
 • Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.) - K. Šimáčková a kolektiv
 • Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.) - J. Kysela - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.) - Nakladatelství Leges - S. Pšenička - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o státním občanství (186/2013 Sb.) - M. Kindlová / P. Kandalec / V. Kučera / K. Lukášová
 • Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) - E. Wagnerová / M. Dostál / T. Langášek / I. Pospíšil- průběžná aktualizace titulu

Komentované vzory smluv a podání

 • Ústavní soud
 • Evropský soud pro lidská práva

Vybraná judikatura

 • Judikatura Ústavního soudu 1993-2003
 • Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr: svazky I (1999 - 2000) 
  a II (2001 - 2006)

Monografie

 • Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe - P. Mikeš
 • Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni - H. Stejskal/L. Vyhnánková a kolektiv
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - I. část Úmluva, II. část Protokoly - P. Mikeš
 • Evropská unie po brexitu. Právně institucionální budoucnost evropské integrace - V. Šmejkal a kolektiv
 • Judicializace justiční politiky Evropských soudem pro lidská práva - D. Kosař
 • Lidská práva v mezinárodní politice - P. Dufek / H. Smekal a kolektiv
 • Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva - P. Klíma
 • Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy ČR a SR - Nakladatelství Leges - I. Pospíšil / V. Týč
 • Naturalizace v České republice - J. Kandalec
 • O právu ústavním - K. Klíma
 • Politická práva - P. Molek
 • Právo na spravedlivý proces - P. Molek
 • Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech - P. Klíma a kolektiv
 • Prezident republiky, 2. aktualizované a doplněné vydání - Nakladatelství Leges - Z. Koudelka
 • První československý zákon. Pokus o opožděný komentář - L. Vojáček
 • Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance? - J. Kudrna
 • Ústavní právo Casebook - D. Kosař / M. Antoš / Z. Kühn / L. Vyhnánek
 • Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu - L. Janků
 • Základní práva - svazek první Důstojnost - P. Molek
 • Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie - Nakladatelství Leges - P. Šutka

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Ústavní právo: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019