Veřejné sbory

Komentáře k předpisům

 • Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - A. Zpěvák
 • Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) - M. Šteinbach/R. Šlesinger/M. Zimmermann/M. Bílek/K. Hlaváčová
 • Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.) - Praktický komentář - J. Chrobák / J. Kulhánek / A. Blahut / S. Vodička
 • Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - L. Skoruša/J. Daněk a kolektiv- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)- J. Teryngel/A. Kreml
 • Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) - L. Pokorný/J. Chrobák/ M. Fliegel- průběžná aktualizace titulu

Časopisy

 • Forenzní vědy, právo a kriminalistika
 • Právo a bezpečnost

Monografie

 • Kriminalita policistů ČR - L. Salvet
 • Veřejné sbory - P. Mates/J. Škoda/F.Vavera

 

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Veřejné sbory: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019