Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže

Komentáře

 • Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.) - R. Kramařík/M. Štefek/K. Svoboda/J. Valdhans/P. Petr
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) - D. Raus / A. Oršulová
 • Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) - V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškář / J. Harnach /J. Měkota / M. Janoušek - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) V. Podešva/L. Sommer/J. Votrubec/M. Flaškář/J. Harnach/J. Měkota/M. Janoušek průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb., zrušeno 134/2016 Sb.) - V. Podešva / M. Olík / M. Janoušek /J. Stránský

veřejné zakázky a ochrana

ASPI Navigátor

Grafické zobrazení procesního předpisu s výkladem. 

Komentované vzory smluv a podání (specializované)

 • Veřejné zakázky - ROWAN LEGAL

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek

Monografie

 • Elektronické zadávání veřejných zakázek - M. Poremská
 • Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická příručka nejen pro dodavatele - Nakladatelství Leges -  R. Krč / P. Dovolil
 • Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015 - Nakladatelství Leges - V. Šmejkal
 • Veřejné zakázky stručně a prakticky - M. Poremská

Vaše měsíční náklady: 416 Kč
Roční předplatné specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
pro více informací kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019