Zdravotnictví a farmacie

Komentáře k předpisům

 • Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) - I. Krýsa/Z. Krýsová - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) - Praktický komentář - J. Mach/D. Záleská/A. Buriánek
 • Zákon o zdravotnických prostředcích (26/2014 Sb.) - J. Král
 • Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.) - Praktický komentář - J. Mach/D. Záleská/A. Buriánek

Časopisy

 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky

Vybraná judikatura

 • Kompendium zdravotnické judikatury I. díl - odpovědnost za újmu na zdraví - B. Havlíčková
 • Kompendium zdravotnické judikatury II. díl - trestní odpovědnost ve zdravotnictví - B. Havlíčková
 • Kompendium zdravotnické judikatury III. díl - správní judikatura ve zdravotnictví - B. Havlíčková
 • Kompendium zdravotnické judikatury IV. díl - posudkové lékařství - B. Havlíčková
 • Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I - A. Doležal / T. Doležal
 • Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II: odpovědnost ve zdravotnictví - J. Macha

Monografie

 • Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péčt - Nakladatelství Leges - A. Valuš
 • Dokazování v medicínskoprávních sporech - T. Holčapek
 • Farmaceutické právo - Nakladatelství Erudikum - J. Král
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy - J. Malíř/T. Doležal
 • Lege artis v medicíně - Nakladatelství Grada - R. Ptáček / P. Bartůněk / J. Mach a kolektiv
 • Lékař a pacient v moderní medicíně - Nakladatelství Grada - R. Ptáček / P. Bartůněk a kolektiv
 • Lékar a právo - Nakladatelství Grada - J. Mach
 • Medicinsko-právní terminologie - Nakladatelství Grada - V. Dvořáková / J. Vondráček / O. Vondráček
 • Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče - Nakladatelství Grada - J. Vondráček / O. Vondráček
 • Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče - Nakladatelství Grada- V. Dvořáková / L. Vondráček
 • Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I - Nakladatelství Grada - J. Vondráček / O. Vondráček
 • Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II - Nakladatelství Grada - J. Vondráček / O. Vondráček
 • Porodnické soudní kazuistiky - Nakladatelství Grada - A. Roztočil
 • Posudková činnost v ordinaci lékaře- Nakladatelství Grada - L. Čeledová / R. Čevela / M. Bosák
 • Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků - Nakladatelství Grada - P. Uherek
 • Právní minimum pro sestry - Nakladatelství Grada - L. Vondráček / V. Wirthová
 • Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry - Nakladatelství Grada - L. Vondráček
 • Právo a etika kmenových buněk - M. Šolc
 • Právo na ochranu veřejného zdraví - J. Dudová
 • Právo pro zdravotnické pracovníky - Právo prakticky, 2. vydání - L Prudil
 • Soudně lékařská  a medicinskoprávní problematika v praxi - Nakladatelství Grada - J. Mach / J. Štefan
 • Soudní lékařství I. díl - Nakladatelství Grada - M. Hirt a kolektiv
 • Soudní lékařství II. díl - Nakladatelství Grada - M. Hirt a kolektiv
 • Univerzita medicínského práva  - Nakladatelství Grada - J. Mach a kolektiv
 • Zdravotnické právo - P. Šustek ú T. Holčapek a kolektiv
 • Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745. Komentář - Porta Medica- J. Král/A. Martinovský/V. Moravová

Vaše měsíční náklady: 374 Kč
Roční předplatné specializace Zdravotnictví a farmacie: 4 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Doporučujeme: RE-PORTy společnosti re-medical
RE-PORT nemocnice a RE-PORT zdravotnické prostředky

Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019