Živnostenské právo

Komentáře k předpisům

  • Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - P. Kameník/M. Hrabánková/M. Orlová - průběžná aktualizace  titulu
  • Živnostenský zákon (455/1991Sb.) - Praktický komentář - E. Horzinková/V. Urban
  • Živnostenský zákon a předpisy souvisejícící (455/1991 Sb.)  - nakladatelství Linde - E. Horzinková/V. Urban
  • Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.) -P. Kameník/M. Hrabánková/M. Orlová - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) - P. Kameník/M. Hrabánková/M. Orlová

 

živnostenské právo

Komentované vzory smluv a podání

  • Živnostenské právo

Vybraná judikatura

  • Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání

Vaše měsíční náklady: 99 Kč
Roční předplatné specializace Živnostenské právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019