Životní prostředí

Komentáře k předpisům

 • Chemický zákon (350/2011 Sb.) - O. Jarolím - průběžná aktualizace titulu
 • Lesní zákon (289/1995 Sb.) - J. Drobník/P. Dvořák - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) - M. Hůlová
 • Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) - J. Jelínková/N. Buchta - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o obalech (477/2001 Sb.) - L. Tryčl / P. Petržílek
 • Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) - Praktický komentář - P. Bejčková- průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) - V. Stejskal
 • Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (100/2001 Sb.) - L. Dvořák - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) - Praktický komentář - J. Jelínková / M. Tuháček
 • Vodní zákon (254/2001 Sb.) - M. Poláčková / J. Gregorová / M. Studnička / J. Večeřová / A. Kliková

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí

Monografie

 • Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí - Praktický průvodce - Nakladatelství Grada - J. Jelínková
 • Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy - I. Jančářová a kolektiv
 • Právní vztahy k dřevinám - Nakladatelství Grada - J. Jelínek / M. Tuháčková
 • Právo životního prostředí - Nakladatelství Grada - J. Jelínek / M. Tuháčková

Vaše měsíční náklady: 1249 Kč
Roční předplatné specializace Životní prostředí: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019