Jak ovlivňuje realizace Strategie 2030+ život v málotřídní škole - Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

Financování málotřídních škol a aktuální možnosti - Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání

Růstové myšlení žáků a jeho vliv na vzdělávací výsledky - Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc., ústřední školní inspektor, ČŠI

Aktuální témata v šablonách - Mgr. Martina Čapková, Mgr. Marcela Sulženko, odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV (konzultace v průběhu celé konference)

Kam chodí vítr spát aneb malý geograficko-demograficko-sociologický exkurz po odlehlých místech, kde také žijí lidé, a dokonce tam (ještě) existují i školy - Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.

Čím jsou málotřídní školy (nejen) pro zřizovatele - Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR

Málotřídní škola a zajištění zájmového vzdělávání a školního stravování - PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., poradenské služby ve školství, odborná garantka pro školskou legislativu redakce Řízení školy

Zkušenosti právníka z doby covidové - Mgr. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti s.r.o.