FDUB - Finanční, daňový a účetní bulletin

Renomovaný odborný čtvrtletník, na který se můžete spolehnout! 

Finanční, daňový a účetní bulletin je časopis s více než 20letou tradicí, ve které vydavatelství Wolters Kluwer úspěšně pokračuje. Časopis vychází 4x ročně v tištěné a nově i elektronické variantě a zaměřuje se na informace z daňové, účetní a právní oblasti, především na problematiku daně z přidané hodnoty, daní z příjmů, účetnictví, pracovního práva, živnostenského zákona a podnikání.

Naším cílem je poskytnout aktuální odborné informace potřebné pro vaši každodenní činnost. Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.

Komu je časopis určen
Předplatiteli jsou jak daňoví poradci, účetní, auditoři a právníci, tak subjekty z podnikatelské sféry a státní správy a samosprávy.

V časopise naleznete: 

  • aktuální informace z legislativy a její provázanost na praxi 
  • články přehledně členěné do rubrik – daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správa daní, účetnictví, pracovní právo, pojištění, dotazy a odpovědi a další
  • zpracována témata z každodenní praxe
  • dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků

V rámci předplatného poskytujeme slevu 30 % na odborné vzdělávací akce Wolters Kluwer.

Součástí elektronického předplatného je archiv časopisu od roku 2016.