Logo Wolters Kluwer

Příloha č. 1 k VOP Wolters Kluwer ČR, a.s.

Seznam webových aplikací, na které se vztahují Všeobecné obchodní podmínky Wolters Kluwer ČR, a.s., je taxativně uveden níže.

Seznam je aktuální ke dni 1. 4. 2022.

 

Název webové aplikace

Adresa webové aplikace

Info Aspi

Info.aspi.cz

DAUC : vše pro daňaře a účetní

www.dauc.cz

DAUC konference

konference.dauc.cz

Daňař a daňová firma roku

www.danar-roku.cz

Řízení školy online

www.rizeniskoly.cz

Práce a mzda

www.praceamzda.cz

Vzorné Právo

www.vzornepravo.cz

WK Update

www.wkupdate.cz

Rodiče vítáni

www.rodicevitani.cz

DVPP.info

www.dvpp.info

Edujob

www.edujob.cz

Odborná konference pro zástupce ředitelů škol

www.zastupcekonference.cz

Jak se žije malotřídkám

www.malotridkykonference.cz

Zlatá karabina

www.zlatakarabina.cz

Odborná konference k pracovnímu právu

www.kkpp.cz

Incompliance

www.incompliance.cz

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

sbirka.nsoud.cz

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správní soudu

sbirka.nssoud.cz

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Evropského soudu pro lidská práva

eslp.nsoud.cz

Jurisprudence

www.jurisprudence.cz

Státní zastupitelství

www.casopisstatnizastupitelstvi.cz

Audiozákony

www.audiozakony.cz