Rodinné listy


Vydavatel

Počet stran
32

Periodicita
8x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1805-0824

Odborné periodikum pro rodinné právo a související obory -  přináší odborné výklady práva a zkušenosti z praxe, komentovanou judikaturu a aktuální informace ke změnám právních předpisů. Autory jsou přední odborníci na rodinné právo. 

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.