11. Konference k pracovnímu právu (ZÁZNAM)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ produktu
Online

Hlavní témata konference:

 1. Novinky z MPSV  (Mgr. Taťána Zelená)
  • Plán novelizací zákoníku práce pro rok 2022 a 2023

 2. Pracovní doba (JUDr. Bořivoj Šubrt)
  • Hlavní omyly a chyby zaměstnavatelů
  • Nepoužitelnost plánovacího kalendáře u nerovnoměrného rozvržení prac. doby
  • Způsoby rozvržení
  • Práce přesčas, její posuzování a placení, resp. náhradní volno

 3. Překážky v práci (JUDr. Zdeněk Hejhal)
  • Důležité osobní překážky
  • Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
  • Jiné úkony v obecném zájmu s přihlédnutím k výkonu činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže včetně příslušejícího pracovního volna s akcí pro děti a mládež

 4. Judikatura Nejvyššího soudu ČR (JUDr. Pavel Malý)
  • Stěžejní rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu ČR především v oblasti pracovní doby a překážek v práci

 5. Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti (Mgr. Aleš Kalvoda)
  • Aktuální kontrolní úkoly SUIP  
  • Podněty směřující k problematice překážek v práci a pracovní době 
  • Nejčastěji kontrolou zjištěná porušení právních předpisů vztahující se k překážkám v práci a pracovní době 

Přednášející:

Mgr. Taťána Zelená - vedoucí oddělení pracovněprávního v odboru pracovněprávní legislativy MPSV. V rámci šesti let strávených na MPSV se podílela na přípravě posledních novel zákoníku práce. V minulém roce absolvovala čtyřměsíční pracovní stáž v Evropské komisi.

 

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů)

 

JUDr. Zdeněk Hejhal, Ředitel personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky. Dlouhá léta působil při MPSV jako vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy, kde se spolupodílel se na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisů. 

 

JUDr. Pavel Malý, soudce Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na pracovněprávní spory

 

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Časová dotace konference

5 hodin

 • podkladové materiály
 • záznam konference

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.