Logo Wolters Kluwer

ASPI Navigátor - Daň z přidané hodnoty - vyzkoušejte zdarma

Unikátní průvodce zákonem o DPH, který vám pomůže předcházet chybám při jeho každodenní aplikaci.

Srozumitelně vysvětlí jednotlivá ustanovení zákona o DPH a upozorní vás na všechny povinnosti.
Zajištěny průběžné aktualizace se změnami legislativy!

Výhody a jedinečné funkce ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty

Přehlednost a rychlá orientace
Srozumitelně grafickou formou zobrazuje všechny povinnosti a postupy při praktické aplikaci zákona o DPH.

Spolehlivost
Obsahuje kompletně zpracovaný zákon o DPH (235/2004 Sb). Propojen na aktuální předpisy s výkladem, komentáři, vzory a judikaturu.

Komplexní pohled
Krok za krokem provede všemi nutnými postupy včetně posloupnosti a termínů - kdo, co, do kdy...

Kvalita
Vytvořený zkušenými odborníky na problematiku daně z přidané hodnoty - Ing. Janou Rusmanovou, vedoucí oddělení metodiky nepřímých daní FÚ pro Jihomoravský kraj. Garantem je Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. ředitel Odvolacího finančního ředitelství.

Vyjasní všechny zákonné povinnosti

 • Kontrolní hlášení k DPH
 • Povinnost přiznat daň
 • Podání daňového přiznání
 • Institut "nespolehlivé osoby" - postupy spojené s přidělením statutu včetně výčku kritérií posuzovaných Finanční správou ČR, za kterých k udělení statutu může dojít
 • Postupy k povinnosti přiznat daň
 • Zdanění předplacených kupón nebo dárkových poukazů na odběr zboží
 • Postupy při rozšíření přenosu daňové povinnosti v tuzemsku
 • Postupy - skupina - zrušení registrace skupiny z moci úřední
 • Správné určení místa plnění u přijatých nebo poskytnutých plnění v rámci obchodu s jinými členskými státy EU nebo třetími zeměmi...
 • Slouží jako praktický nástroj pro všechny daňové poradce, účetní i právníky
 • Provede bezpečně i složitou problematikou
 • Pomáhá vyhnout se penalizaci

zkusit zdarma