ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty

Unikátní forma grafického zobrazení vás spolehlivě provede všemi procesy zákona o DPH

 • Srozumitelně vysvětlí jednotlivá ustanovení zákona o DPH a upozorní na všechny zákonné povinnosti.
 • Obsahuje postupy, které vám pomohou vyhnout se chybám a penalizaci při aplikaci zákona.
 • Jedinečný interaktivní průvodce kompletním zákonem o DPH - aktualizováno v souladu se změnami DPH

ASPI Navigator DPH

Výhody používání ASPI Navigátor DPH v každodenní praxi

 • Pomáhá předcházet chybám při praktické aplikaci zákona o DPH (235/2004 Sb.) v aktuálním znění
 • Krok za krokem srozumitelně provede celým zákonem - všemi nutnými postupy včetně posloupnosti a termínů  - kdo, co, kdy....
 • Propojen na aktuální předpisy, komentáře, výklady a judikaturu
 • Slouží jako praktický nástroj pro firmy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory, advokáty, státní orgány a správce daně

Vyjasní všechny zákonné povinnosti, jako například:

 • Zdanění předplacených kupónů nebo dárkových poukazů
 • Další rozšíření přenosu daňové povinnosti v tuzemsku
 • Institut "nespolehlivé osoby" - procesní postupy spojené s přidělením statutu, včetně výčtu kritérií posuzovaných Finanční správou ČR, za kterých k udělení tohoto statutu může dojít
 • Kontrolní hlášení k DPH
 • Povinnost přiznat daň
 • Vystavení daňového dokladu
 • Podání daňového přiznání
 • Správné určení místa plnění u přijatých nebo poskytnutých plnění v rámci obchodu s jinými členskými státy EU nebo třetími zeměmi.

Kompletně zpracováno 239 postupů.

Zajistěny průběžné aktualizace při změně legislativy.

ASPI Navigátor DPH vyzkoušejte zdarma

Vytvořený zkušenými odborníky na problematiku daně z přidané hodnoty

O autorce:
Ing. Jana Rusmanová - Od roku 1998 pracuje ve finanční správě, kde začínala na pozici správce daně, který je přímo pověřen vyměřováním a kontrolou daní. Od roku 2005 se věnuje především dani z přidané hodnoty. V současné době zastává pozici ředitelky Sekce nepřímých daní na Odvolacím finančním ředitelství. Zabývá se také lektorskou a přednáškovou činností související s výkladem zákona o DPH a aktuální problematikou DPH pro potřeby finanční správy i odborné veřejnosti. Od roku 2010 je aktivní i v publikační činnosti.

Odborným garantem je Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. - ředitel  Odvolacího finančního ředitelství, autor ASPI Navigátor Daňový řád

Cena ročního předplatného ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty je 3 500 Kč bez DPH pro jednoho uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte přímo obchodního poradce

Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde