ASPI Navigátor Daňový řád

Jedinečný interaktivní průvodce daňovým řádem

 • Poskytuje rychlou orientaci ve složité právní normě a pomáhá vyhnout se chybám při správě daní.
 • Unikátní formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy, komentáře, výklady a  judikaturu
  spolehlivě provede všemi postupy a řízeními, které se při správě daní vyskytují.

 ASPI Navigátor Daňový řád

Výhody ASPI Navigátor Daňový řád

 • Srozumitelně provede všemi fázemi správy daníASPI Navigátor Daňový řád zkuste zdarma
 • Poskytuje názorný pohled na jednotlivá ustanovení zákona č. 280/2009 Sb.
  a srozumitelně zobrazuje jejich vzájemné vazby
 • Aktualizován se změnami legislativy
 • Praktický nástroj pro správce daně, všechny plátce daně a třetí osoby

Primárně se zaměřuje na hlavní řízení, která se v rámci správy daní realizují:

 • řízení registrační
 • řízení o závazném posouzení
 • řízení daňové

 Přehledně jsou zpracovány také jednotlivé postupy při správě daní.

ASPI Navigátor Daňový řád pomůže spolehlivě zvládnout i problematické okruhy,
například

 • postup k odstranění pochybností
 • daňovou kontrolu
 • doměřovací řízení
 • sankční postupy

Odbornou kvalitu garantuje autor - přední odborník na problematiku daňového řádu a daňového práva

Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. zastává pozici ředitele Odvolacího finančního ředitelství a externě vyučuje daňové právo na Masarykově univerzitě v Brně.
Specializuje se na oblast daňového procesu a daně z přidané hodnoty.  V těchto oblastech pravidelně publikuje, je spoluautorem komentáře k daňovému řádu a věnuje se lektorské činnosti.
V letech 2013 - 2015 byl v soutěži Daňař & Daňová firma roku zvolen do "Daňové kanceláře snů".

K dispozici je více než 205 zpracovaný postupů. Zajištěny aktualizace při změnách legislativy.

Cena ročního předplatného ASPI Navigátor Daňový řád je 3 500 Kč bez DPH pro jednoho uživatele.
Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.

Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte přímo obchodního poradce

Kompletní nabídku ASPI Navigátor naleznete zde