Logo Wolters Kluwer

ASPI Navigátor Veřejná podpora - vyzkoušejte zdarma

Krok za krokem srozumitelně provede poskytovatele všemi pravidly veřejné podpory

Pomůže vám eliminovat rizika spojená s poskytnutím protiprávní podpory.

ASPI Navigátor Veřejná podpora zkusit zdarma

PRAKTICKÝ NÁSTROJ NEJEN PRO ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A OBCE

S Navigátorem získáte ucelený přehled o právu veřejné podpory a vyvarujete se chyb

Přehlednost a rychlá orientace ve veřejné podpoře

  • Srozumitelné grafické zobrazení jednotlivých postupů ve schématech
  • Propojení na aktuální právní předpisy, komentáře a relativní rozhodovací praxi
  • Usnadní identifikaci veřejné podpory
  • Pomůže s výběrem nejvhodnějšího nástroje

PORADÍ A PROVEDE NAPŘÍKLAD S TĚMITO OBTÍŽNÝMI  POSTUPY

  • posouzení znaků veřejné podpory
  • zvolení vhodné výjimky ze zákazu veřejné podpory
  • podpora malého rozsahu (registr de minimis)
  • kritéria malého a středního podniku
  • aplikace služeb obecného hospodářského rozsahu
  • řízení před Evropskou komisí

ASPI Navigátor chci zkusit zdarma