ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - veřejná správa

ASPI Navigátor výrazně usnadní implementaci všech opatření vyžadovaných novou právní úpravou - Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - GDPR.

Díky ASPI Navigátoru GDPR pro veřejnou správu budete vždy postupovat v souladu s povinnostmi pro veřejnou správu.

 • Minimalizace rizika pochybení a pokut

Díky přehlednému zobrazení a srozumitelnému výkladu umožní podrobný pohled na postupy, které musíte mít implementované pro dosažení shody s GDPR. Součástí jsou komentované vzory dokumentů.

 • Komplexnost a vysoká kvalita zpracování

Postupy propojené s předpisy, judikaturou a vzory jsou zpracovány špičkovou tuzemskou advokátní kanceláří PRK Partners.
Obsah postupů je jedinečně prezentovaný tak, aby byl srozumitelný i neprávníkům a přímo použitelný v praxi.
Zajištěny průběžné aktualizace
v závislosti na vývoji právní úpravy a doplňování o zásadní judikaturu.

Odbornou kvalitu garantuje autorský tým právníků advokátní kanceláře PRK Partners: JUDr. Jaroslav Škubal a Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.

Advokátní kanceláři PRK Partners, která získala hlavní ocenění Právnická firma roku 2019 pro domácí kancelář a zvítězila v kategoriích Řešení sporů a arbitráže a Pracovní právo.

 

ASPI Navigátor GDPR veřejná správa

K dispozici je 19 komplexně zpracovaných postupů provázaných na 43 komentovaných vzorů

 • Evidence zpracování osobních údajů
  Vzory: Pasport IT systému / Evidence existujícího zpracování osobních údajů
 • Nové zpracování
  Vzor: Návrh nového zpracování osobních údajů
 • Změna zpracování osobních údajů
  Vzor: Změna zpracování osobních údajů
 • Ukončení zpracování osobních údajů
  Vzory: Sestava ukončení zpracování osobních údajů / Záznam o vstupu osobních údajů do archivace / Záznam o likvidaci osobních údajů / Informace o likvidaci osobních údajů pro subjekt údajů
 • Analýza rizik
  Vzor: Sestava pro analýzu rizik
 • DPIA (Posouzení rizik)
  Vzory: Sestava pro DPIA / Formulář posudku DPO k DPIA / Formulář zpracování komentářů subjektů údajů k DPIA
 • Právo na přístup k osobním údajům
  Vzory: Žádost subjektu údajů o přístup k osobním údajům / Odpověď na žádost subjektu údajů o přístup k osobním údajům
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
  Vzory: Žádost subjektu údajů o výmaz osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu údajů o výmaz osobních údajů / Záznam o likvidaci osobních údajů / Informace o likvidaci osobních údajů pro subjekt údajů
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  Vzory: Žádost subjektu údajů o opravu osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu údajů o opravu osobních údajů / Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Vzory: Žádost subjektu údajů o opravu osobních údajů / Odpověď na žádost subjektu údajů o opravu osobních údajů / Záznam o provedení aktualizace osobních údajů
 • Vyřizování podnětů a stížností od subjektu údajů
  Vzory: Podnět, stížnost subjektu údajů / Odpověď na podnět, stížnost subjektu údajů
 • Informační povinnost správce vůči subjektu údajů
  Vzor: Informační povinnost
 • Poskytnutí a odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
  Vzory: Souhlas se zpracováním osobních údajů / Odvolání souhlasu subjektu údajů
 • Vztah správce se zpracovatelem
  Vzor: Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Vztah společných správců
  Vzor: Smlouva mezi společnými správci
 • Vyřizování žádostí nebo podnětů podaných subjektem údajů k ÚOOÚ
  Vzor: Odpověď na podnět, stížnost subjektu údajů podanou K ÚOOÚ
 • Ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
  Vzory: Interní hlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů / Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu / Oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů / Protokol případu porušení zabezpečení osobních údajů
 • Jmenování a odvolání DPO (Data Protection Officer = Pověřenec pro ochranu osobních údajů )
  Vzory: Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) /Odvolání pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • Předání osobních údajů do třetích zemí
  Vzory: Standardní smluvní doložky komise / Žádost ÚOOÚ o povolení předání osobních údajů do zahraničí

  Vzor: Přehled judikatury v oblasti osobních údajů

Cena ročního předplatného: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele. Pro více přístupů/licencí poskytujeme slevy.
Pro více informací a nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer