Daně a poplatky I

Komentáře k předpisům

 • Daňový řád (280/2009 Sb.) - J. Baxa/O. Dráb/L. Kaniová/P. Lavický/A. Schillerová/K. Šimek/M. Žišková
 • Daňový řád (280/2009 Sb.) - Praktický komentář - T. Rozehnal
 • Daňový řád (280/2009 Sb.) - Nakladatelství Leges - L. Matyášová / M. E. Grossová
 • Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.) - Z. Tesařová - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) - R. Boháč / H. Krasulová
 • Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) - M. Novotný / P. Koubovský
 • Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) - M. Drábová/O. Holubová/M. Tomíček - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - O. Dráb/P. Beránek/S. Finardi/J. Hlaváč/M. Hronová/L. Janoušek/B. Křížová/D. Martincová/Z. Morávek - postupně zařazujeme
 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR (523/1992 Sb.) - R. Neužil / V. Šefl
 • Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) - S. Kouba / D. Hrabětová / M. Patzenhauer
 • Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) - L. Krupičková/O. Trubač - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o rezervách pro zjistění základu daně z příjmů (593/1992) - M. Děrgel
 • Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) - B. Kotenová/M. Tomíček/P. Petrová
 • Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) - E. Zemanová /V. Toman - průběžná aktualizace titulu

Komentované vzory smluv a podání

 • Daňové právo

Vaše měsíční náklady: 499 Kč
Roční předplatné specializace Daně a poplatky I: 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019