Daně a poplatky II

Komentáře k předpisům

 • Daňový řád (280/2009 Sb.) - J. Baxa/O. Dráb/L. Kaniová/P. Lavický/A. Schillerová/K. Šimek/M. Žišková
 • Daňový řád (280/2009 Sb.) - Praktický komentář - T. Rozehnal
 • Daňový řád (280/2009 Sb.) - Nakladatelství Leges - L. Matyášová / M. E. Grossová
 • Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.) - Z. Tesařová
 • Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) - R. Boháč / H. Krasulová
 • Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) - M. Novotný / P. Koubovský
 • Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) - M. Drábová/O. Holubová/M. Tomíček - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) - O. Dráb/P. Beránek/S. Finardi/J. Hlaváč/M. Hronová/L. Janoušek/B. Křížová/D. Martincová/Z. Morávek - postupně zařazujeme
 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR (523/1992 Sb.) - R. Neužil / V. Šefl
 • Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) - S. Kouba / D. Hrabětová / M. Patzenhauer
 • Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) - L. Krupičková/O. Trubač - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o rezervách pro zjistění základu daně z příjmů (593/1992) - M. Děrgel
 • Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) - B. Kotenová/M. Tomíček/P. Petrová
 • Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) - E. Zemanová /V. Toman - průběžná aktualizace titulu

Komentované vzory smluv a podání

 • Daňové právo

Vybraná judikatura

 • Vybraná judikatura ve věcech daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitosti, daně z přidané hodnoty, daní z příjmů, daňového řízení

Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz

 • Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB)
 • DAUČ expertní články (dříve časopis Daňový expert)
 • DAUČ daně (dříve časopis Daně a právo v praxi)
 • Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)
 

Meritum

 • Daň z nabytí nemovitých věcí - 2019, 2018, 2017, 2014, 2016 - M. Radvan
 • Daň z nemovitých věcí -2019, 2018, 2017, 2014, 2016 - M. Radvan
 • Daň z přidané hodnoty 2019, 2018, 2017-2009 - T. Havel/Z. Hušáková
 • Daň z příjmů 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009- I. Brychta / J. Vychopeň
 • Daňový řád (správa daní) 2019,  2018-2017, 2015, 2014, 2013, 2011-2009 - L. Hrstková Dubšeková
 • Spotřební daně 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013-2009,  - I. Šulc
 • Ekologické daně 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2009 - R. Pelka
 • Daň silniční  2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,2011, 2010, 2009 - M. Radvan

Monografie

 • 3D: Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli - M. Vodička
 • Automobil (nejen) v podnikání - V. Pikal
 • Cizinci a daně, 5. vydání - M. Vyškovská
 • Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daní, 2. rozšířené vydání - J. Kobík / A. Kohoutková
 • Daně a účetnictví v cestovním ruch, 2. rozšířené vydání - M. Otavová / P. Svoboda / V. Dvořáková
 • Daňová evidence. Teorie a praxe, 2.vydání - J. Hakalová / Y. Pšenková
 • Daňová kontrola z pohledu daňového řádu - Nakladatelství Leges - V. Šretr
 • Daňová politika v Evropské Unii - D. Nerudová
 • Daňové příjmy veřejných rozpočtů - R. Boháč
 • Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie - Nakladatelství Leges - T. Sejkora
 • Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů, 4. vydání - V. Sojka a kolektiv
 • Nemovité věci v podnikání, 3. vydání - J. Vychopeň
 • Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daní - J. Kobík / A. Kohoutková
 • Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daní - potřetí -  J. Kobík / A. Kohoutková
 • Perspektivy harmonizace daní v Evropské unii - Nakladatelství Leges - A. Vondráčková
 • Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty - J. Šustr / A. Kratochvíl
 • První zkušenosti s EET - T. Hajdušek / M. Vodička
 • Systém principů daňového práva - S. Kouba
 • Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019, 2018, 2017, 2016 - I. Brychta/ M. Hajšmanová/P. Kameník / V. Lederer
 • Transferové ceny - unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formu případových studií - D. Nerudová / V. Solilová
 • Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 6. vydání - I. Pilařová
 • Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání - I. Macháček
 • Zdanění osobních příjmů, 2. vydání - A. Vančurová
 • Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob, 2019 - V. Dvořáková/M. Pitterling/H. Skalická

 

Vaše měsíční náklady: 1 249 Kč
Roční předplatné specializace Daně a poplatky II: 124 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019