Účetnictví I

Komentáře k předpisům

  • České účetní standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky - Praktický komentář - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
  • České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
  • Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví -  M. Müllerová
  • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (410/2009 Sb) - Praktický komentář  - H. Březinová-  průběžná aktualizace titulu
  • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) - H. Březinová.) - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)- Praktický komentář (pro některé vybrané jednotky) - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
  • Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) - V. Králíček - průběžná aktualizace titulu

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Účetnictví I: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019