Účetnictví II

Komentáře k předpisům

 • České účetní standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky - Praktický komentář - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
 • České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
 • Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví - M. Müllerová
 • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (410/2009 Sb) - Praktický komentář - H. Březinová- průběžná aktualizace titulu
 • Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) - H. Březinová.) - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)- Praktický komentář (pro některé vybrané jednotky) - H. Březinová - průběžná aktualizace titulu
 • Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) - V. Králíček - průběžná aktualizace titulu

Časopisy a odborné články z portálu

 • DAUČ účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)
 • DAUČ neziskový sektor (časopis UNES - Účetnictví neziskového sektoru)
 • DAUČ Otázky & odpovědi  (časopis Otázky & odpovědi z praxe)
 • DAUČ zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)
 

Meritum

 • Účetnictví podnikatelů 2019 -  2007- I. Pilařová / J. Strouhal / M. Bulla a kolektiv
 • Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2018, 2016, 2014  - J. Strouhal

Monografie

 • Antifraud systém a riziko účetních chyb a podvodů - Nástroje efektivního rozhodování uživatelů účetních výkazů - Z. Drábková
 • Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 3. vydání - L. Müllerová / V. Králíček
 • Daně v účetnictví - J. Skálová
 • Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek - D. Prokůpková / M. Svoboda
 • Kreativní účetnictví a účetní podvody - Z. Drábková
 • Lexikon účetních pojmů - J. Strouhal / J. Bokšová
 • Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání - L. Dvořáková
 • Nevýdělečné organizace v praxi - 2. vydání  - J. Stejskal / V. Dobrozemský
 • Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání - J. Stejskal / V. Dobrozemský
 • Rozumíme účetní závěrce podnikatelů 2. vydání - H. Březinová
 • Slovník pojmů IFRS - J. Strouhal
 • Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání - D. Dvořáková
 • Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání - J. Vychopeň
 • Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností - J. Skálová
 • Účetní předpisy pro pojišťovny - Nakladatelství Leges - J. Huleš
 • Základy účetnictví, 2. vydání - D. Dvořáková
 • Zánik závazků započtením - M. Jägger

Vaše měsíční náklady: 583 Kč
Roční předplatné specializace Účetnictví II: 6 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Pro nabídku na míru kontaktujte obchodního poradce ASPI

Prolistujte si KATALOG ASPI 2019