Komorní listy


Vydavatel

Počet stran
48

Periodicita
4x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

Komorní listy, časopis soudních exekutorů

Komorní listy vydává Exekutorská komora České republiky.

Komorní listy jsou odborným periodikem, jehož hlavní obsahovou náplní je prezentace odborných článků a příspěvků zabývajících se problematikou exekuční činnosti.

Komorní listy jsou zapsány na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Komorní listy jsou pro členy Exekutorské komory České republiky zdarma.

Archiv časopisu je k nahlédnutí na:www.ekcr.cz


Vydávání Komorních listů pro Exekutorskou komoru České republiky zajišťuje společnost Wolters Kluwer ČR (www.wolterskluwer.cz).

Redakční rada pracuje ve složení (v abecedním pořadí):

prof. dr. Armanas Abramavičius

(soudce Nejvyššího soudu, Vilnius, Litva)

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík

(emeritní soudce Ústavního soudu ČR, děkat Fakulty právnické ZČU)

JUDr. Stanislava Kolesárová

(členka prezidia Slovenskej komory exekútorov, soudní exekutorka, Banská Bystrica, Slovensko)

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

(Právnická fakulta Karlovy univerzity, vysoká škola CEVRO Institut, z. ú., advokátka)

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D. LL. M.

(Consuel Allen & Overy)

Mgr. Petr Prokop Ustohal

(tajemník Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Pavel Tintěra

(Exekutorský úřad Rakovník)

Mgr. Ing. Antonín Toman

(člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky)


Statut redakční rady časopisu Komorní listy je k nahlédnutí na: www.ekcr.cz

Své podněty adresované redakci časopisu zasílejte na adresu: Exekutorská komora České republiky, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, telefon: 210 311 000, redakce@ekcr.cz

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.