Komorní listy


Vydavatel

Počet stran
48

Periodicita
4x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

Komorní listy, časopis soudních exekutorů

Komorní listy vydává Exekutorská komora České republiky.

Komorní listy jsou odborným periodikem, jehož hlavní obsahovou náplní je prezentace odborných článků a příspěvků zabývajících se problematikou exekuční činnosti.

Komorní listy jsou zapsány na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Komorní listy jsou pro členy Exekutorské komory České republiky a pro další zájemce o exekuční právo zdarma.

Archiv časopisu je k nahlédnutí na:www.ekcr.cz
V případě vašeho zájmu o bezplatné zasílání tištěného časopisu nás kontaktujte na e-mailu: obchod@wolterskluwer.cz

Vydávání Komorních listů pro Exekutorskou komoru České republiky zajišťuje společnost Wolters Kluwer ČR (www.wolterskluwer.cz).

Redakční rada pracuje ve složení (v abecedním pořadí):

prof. dr. Armanas Abramavičius
(soudce Nejvyššího soudu, Vilnius, Litva)

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
(Balík Krtková Šatánková Kojan - Společná advokátní kancelář, Fakulta právnická Západočeské univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

JUDr. Stanislava Kolesárová
(členka prezidia Slovenskej komory exekútorov, soudní exekutorka, Banská Bystrica, Slovensko)

JUDr. Milan Makarius
(Exekutorský úřad Praha-západ)

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
(katedra občanského práva Právnické fakulty Karlovy univerzity, vysoká škola CEVRO Institut, z. ú., advokátka)

JUDr. Vladimír Plášil, LL. M.
(viceprezident Exekutorské komory České republiky, soudní exekutor Praha 7)

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D. LL. M.

(Partner, advokátní kancelář Havel Holásek/PARTNERS)

Mgr. Petr Prokop Ustohal
(tajemník Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Ing. Antonín Toman
(člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky)


Statut redakční rady časopisu Komorní listy je k nahlédnutí na: www.ekcr.cz

Své podněty adresované redakci časopisu zasílejte na adresu: Exekutorská komora České republiky, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, telefon: 210 311 000, redakce@ekcr.cz