Akce

Komplet - Kompendium exekuční judikatury


Typ produktu
Tištěná kniha

Získejte s 15% slevou pětidílný komplet exekuční judikatury vybraný a sestavený Blankou Havlíčkovou.

Rozsáhlý judikatorní soubor zachycuje především soudní produkci posledních let a představuje myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře.

Pětidílný komplet obsahuje tyto tituly:
• Kompendium judikatury. Odpovědnost soudního exekutora za škodu. 1. díl
• Kompendium judikatury. Exekuční titul. 2. díl
• Kompendium judikatury. Odměna exekutora a náhrada nákladů. 3. díl
• Kompendium judikatury. Způsoby realizace exekuce. 4. díl
• Kompendium judikatury. Exekuční proces. 5. díl

Více informací, obsahy a ukázky knih naleznete vpravo v odkazech.